Verwijzers

 

Voor een verwijzing voor behandeling kunt u terecht bij uw huisarts/specialist of bij het jeugd/wijkteam van uw gemeente. Deze zorg wordt gefinancierd door de gemeenten.

Voor een doorverwijzing ZIN (Zorg In Natura) kunt u terecht bij uw verwijzer (huisarts, arts) of het jeugd/wijkteam van uw gemeente.

Aanmeldingen en informatie : 06 14 72 68 11 of via: info@ceclimburg.nl.