Over ons

Het Contextueel Expertise Centrum Limburg biedt gezinstherapie bij gezins- en relatie problematiek zoals complexe scheidingen, trauma, seksueel misbruik, relationeel/huiselijk geweld. We werken samen met gezinnen en systemen vanuit een contextueel en systemisch gedachtengoed.

Herstel door ontmoeten

De kern van de gezinstherapie is erop gericht de kwaliteit van het leven, het individu en relaties te verbeteren. Ieder mens is voor zijn bestaan afhankelijk van de ander. De gezinstherapie richt zich op het herstellen en versterken van verbondenheid in relaties waarin mensen (ouders en kinderen) van elkaar afhankelijk zijn. Wanneer het evenwicht van geven en nemen verstoord is door pijnlijke gebeurtenissen in familierelaties, kan dit leiden tot allerlei klachten bij individuele gezinsleden, maar ook een gezonde ontwikkeling van ouder-kind relaties in de weg staan. Verandering van een individu afzonderlijk is onderdeel van het proces, maar staat niet op zichzelf. Zichtbare veranderingen van een gezinslid hebben effect op zichtbare of onzichtbare veranderingen van andere gezinsleden.

We vinden het belangrijk vanuit een trauma bewuste en sensitieve benadering met gezinnen en systemen te werken. Een overkoepelend doel is dat de gezins-/systeem therapie een gunstig effect heeft op alle mensen die een belang hebben van het resultaat van de therapie.

Fase gerichte behandeling

1.

Intake en diagnostische fase:

Het doel van deze fase is een goede, constructieve therapeutische relatie met alle gezinsleden op te bouwen, en alle betrokkenen mee te nemen in de aanpak binnen de therapie. In deze fase onderzoeken we samen met gezin-systeem naar de oorzaak van de breuken en belemmerende patronen vanuit een intergenerationeel perspectief.

2.

 Stabilisatiefase:
In deze fase werken we aan voorwaarden die nodig zijn.

3.

Herstel:
Tijdens deze fase van de behandeling werken we met het gezin aan de gewenste verandering door middel van zorgvuldig gekozen interventies. In deze fase werkt het gezin-systeem aan verwerking van belastende ervaringen en betekenisgeving en het verwerven van hulpbronnen.

4.

Integratie:
In deze fase van de behandeling werkt het gezinssysteem aan opgedane ervaringen, het toepassen van nieuwe ervaringen in de onderlinge relaties en het dagelijkse leven.

CECL Logo

Een initiatief van