Ons aanbod

Eerste opvang na schokkende gebeurtenis (acuut trauma)

Acuut trauma

Deze module is gericht op de eerste opvang na schokkende gebeurtenissen. Het heeft een preventief karakter als het gaat over ontwikkeling van traumaklachten na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Dit is gebaseerd op de theorie van Arieh Shalev, een Israëlische professor die onderzoek heeft gedaan naar de biologische aspecten van PTSS. Hij toonde aan dat als behandeling binnen vier maanden na het trauma plaatsvindt, de traumaklachten kunnen afnemen. Verder is de module gebaseerd op richtlijnen van Field Operations Guide Psychological First Aid, van NCTSN (National Child Traumatic Stress Network) en National Center for PTSD.

Visie

Elk mens is in staat tot natuurlijke zelfgenezing als het gaat om de impact van een schokkende gebeurtenis. Voor deze periode van zelfgenezing staat 6 tot 8 weken en wordt ook wel de Watchful Wait periode genoemd. Na deze periode kunnen we pas spreken over trauma klachten of in het ergste geval van PTSS. Gemiddeld ontwikkelen 30% van slachtoffers latere traumaklachten na het meemaken van een schokkende gebeurtenis en komen deze terecht in soms langdurige hulpverleningstrajecten. De visie is om te voorkomen dat mensen uiteindelijk ernstige traumaklachten gaan ontwikkelen door preventief in te zetten binnen de Watchful Wait periode.

Doelen

  • Herstel van de veerkracht en weerbaarheid;
  • Normalisering; geslaagde aanpassing zou (weer) de norm moeten worden;
  • Voorkoming van dramatisering, pathologiseren of catastroferen van de traumatische gebeurtenis. Immers kan dit het herstel van veerkracht ondermijnen;
  • Verbinding leggen in relevante keten en eventueel protocolleren in afstemming met relevante keten.

Functie

Preventie van traumaklachten of PTSS door reeds ondersteuning te geven binnen de Watchful Wait periode.

Activiteiten

Opvang na een traumatische gebeurtenis is te verdelen in vier fasen met vier verschillende rollen:

  • Onmiddellijk na de gebeurtenis (eerste werkdag) in de rol van de zorgende ouder (inzetten op primaire behoeften);
  • Binnen 72 uur in de rol van leraar (psycho educatie);
  • Een tot twee weken later in de rol van therapeut (waar zit de beschadiging, eruit halen van pijnpunten);
  • Een tot twee maanden later in de rol van filosoof (betekenisgeving, reflectie)

Locatie

De inzet vindt plaats waar nodig.

Frequentie, intensiteit en duur

De behandeling omvat 2 a 3 afspraken per week, met een gemiddeld totaal van 35 uur over een periode van 8 tot 12 weken.

Voor verdere info of eventuele aanmeldingen kunt u contact opnemen via:

Algemeen nummer CECLimburg: 06 14 72 68 11
E-mail: info@ceclimburg.nl

Guy van Rijswijk: 06 42 05 95 29
E-mail: guy.vanrijswijk@ceclimburg.nl