Ons aanbod

Individuele behandeling gezinsleden

Individuele behandeling gezinsleden

Soms is het nodig dat een jeugdige, of één van de gezinsleden, een individueel behandelaanbod krijgt dat de gezins-/systeembehandeling ondersteunt. Er zijn verschillende therapievormen die dan ingezet kunnen worden. We onderzoeken samen welke vorm het beste aansluit.

Als er meerdere problemen spelen, wordt er een groot appel gedaan op de emotieregulatie. Het lukt dan niet altijd alles goed te overzien en tot samenwerking te komen. Een individuele behandeling kan gericht zijn op het inzicht krijgen in en veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag.

Door aanvullende individuele behandeling van de gezinsleden kunnen problemen effectiever aangepakt worden binnen het gezinssysteem.