Ons aanbod

Groepstraject ouder en scheiding

Groepstraject ouder en scheiding

Herstellen in verbinding

Om de verbinding tussen ouders en kinderen te herstellen is het van belang dat beide ouders zich kunnen verbinden als ouder, elkaar erkennen als ouder en los laten als partner. Hierdoor krijgt het kind de ruimte en toestemming om van beide ouders te houden, zich kan hechten en vanuit een veilige basis zijn autonomie mag gaan leven. In de praktijk komen wij dagelijks tegen dat gescheiden ouders vastlopen in het vormgeven van de ouderrelatie.

Vaak zien we dat kinderen problemen ervaren (externaliserende en internaliserende problemen) als reactie op strijd tussen ouders. De basis voor het vastlopen in de ouderrelatie is vaak een oud patroon van voor de scheiding, zij het in een andere vorm.

Veel ouders zijn zich hier niet van bewust. Wanneer de ouders naar hun eigen overlevingspatronen in relatie met anderen kunnen kijken en deze erkennen, kan dat een positieve verandering teweeg brengen binnen het hele systeem en de veiligheid binnen de ouder en kind relatie herstellen.

CECLimburg heeft de visie dat de oorsprong van onze gedragspatronen in onze geschiedenis en het systeem waarin we zijn opgegroeid liggen. Vele situaties blijven zich herhalen, omdat deze bekend en vertrouwd zijn. We zitten verstrikt in ons familiesysteem, waarbij loyaliteit, schuld/onschuld en schaamte een grote rol spelen.

In ons groepsaanbod willen wij ouders ervan bewust maken hoe de verstrikking uit het verleden bepalend is voor je relaties en ouderschap. Ook hoe je met de scheiding en de ouderrelatie omgaat wordt door het verleden bepaald. Dit doen wij d.m.v. psycho-educatie, opstellingen en lichaamsgericht werken.

In een groep kunnen ouders ervaren dat zij niet de enige zijn die worstelen met thema’s die de ontwikkeling van het ouderschap vastzetten. Ouders kunnen elkaar spiegelen, elkaar ondersteunen en met elkaar oefenen om op een andere manier om te gaan met de teleurstellingen en pijn die je in het leven tegenkomt.

Door middel van Emotioneel LichaamsWerk leren de deelnemers om hun aandacht op het lichaam te focussen i.p.v. alles met het hoofd te beredeneren en te verklaren. Ze leren voelen waar de spanning en blokkades zijn. Deze maken dat ze emoties onderdrukken en niet kunnen voelen. Ze mogen deze in een veilige setting naar buiten brengen, zodat ze niet meer worden opgekropt.

Door middel van Systemisch werk gaan de deelnemers onderzoeken welke invloed het gezin van herkomst heeft op hoe je nu in het leven staat. Hoe kom je uit de verstrikking van je geschiedenis en daarmee je ex-partner.

Ben je nieuwsgierig geworden naar bovenstaand aanbod bel gerust voor meer informatie met 06-30257098.

Aanmelden kan via: info@ceclimburg.nl