Ons aanbod

Groepstraject ouder en scheiding

Groepstraject ouder en scheiding

Herstellen in verbinding

Om de verbinding tussen ouders en kinderen te herstellen is het van belang dat beide ouders zich kunnen verbinden als ouder, elkaar erkennen als ouder en loslaten als partner. Hierdoor krijgt het kind de ruimte en toestemming om van beide ouders te houden, zich te hechten en vanuit een veilige basis zijn autonomie te ontwikkelen. Vaak zien we dat kinderen problemen ervaren (externaliserende en internaliserende problemen) als reactie op de strijd tussen ouders. De basis voor het vastlopen in de ouderrelatie is vaak een oud patroon van voor de scheiding, zij het in een andere vorm.

Ouders zijn zich hier vaak niet van bewust. Wanneer de ouders naar hun eigen overlevingspatronen in relatie met anderen kunnen kijken en deze erkennen, kan dat een positieve verandering teweeg brengen binnen het hele systeem en het vertrouwen binnen de ouder en kind relatie herstellen.

Onze visie is dat de oorsprong van onze gedragspatronen ligt in onze geschiedenis en het systeem waarin we zijn opgegroeid. Vele situaties blijven zich herhalen, omdat deze bekend en vertrouwd zijn. We zitten als het ware verstrikt in ons familiesysteem, waarbij loyaliteit, schuld/onschuld en schaamte een grote rol spelen, zonder dat we ons hiervan bewust zijn.

In ons groepsaanbod willen wij ouders ervan bewust maken hoe verstrikkingen uit het verleden je relaties en ouderschap beïnvloeden. Dit doen wij d.m.v. psycho-educatie, systemisch werk en lichaamsgericht werken.

In een groep kunnen ouders ervaren dat zij niet de enige zijn die worstelen met thema’s als scheiding en ouderschap. Ouders kunnen elkaar ondersteunen en met elkaar oefenen om op een andere manier om te gaan met de teleurstellingen en pijn die je in relaties tegenkomt.

Ben je nieuwsgierig geworden naar bovenstaand aanbod bel gerust voor meer informatie met 06-14 72 68 11.