Ons aanbod

CLAS-H

CLAS-H

Is er toekomst na geweld, misbruik of vermoeden van misbruik in een gezin? Hoe ga je verder?

CLAS-H is een systemische hulpverleningsvorm voor gezinnen en families waarbij sprake is, of is geweest, van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik of vermoeden van seksueel misbruik. Er wordt ook hulp geboden aan ouders die in hun jeugd negatieve ervaringen hebben gehad met huiselijk geweld of seksueel misbruik en daardoor nu problemen ervaren in partnerrelaties of ouder-kind relaties. Tijdens het traject worden gesprekken gevoerd met alle betrokkenen die belangrijk zijn voor het aangemelde kind of de jeugdige. Indien mogelijk hebben de behandelaars gesprekken met zowel de dader als het slachtoffer.

 

CLAS-H werkt contextueel, dat wil zeggen dat we samen met kind/jeugdige en zijn opvoeders/ouders kijken naar hun geschiedenis om bepaalde patronen in de huidige situatie te leren herkennen. Vaak verplaatsen de patronen van huiselijk geweld en seksueel misbruik zich door de generaties. Het doorbreken van deze patronen is een belangrijke opgave van het gezin of de familie. CLAS-H helpt door het leren van bepaalde vaardigheden zoals het stellen van grenzen, voor jezelf opkomen, spreken over seksualiteit, spreken over boosheid, inzicht in eigen handelen en wat het voor een ander betekent.

 

Mede doordat patronen van huiselijk geweld en seksueel misbruik al zo lang bestaan (meestal heimelijk) binnen gezinnen en families kost een traject veel tijd.

 

Het vraagt ook een hoge mate van inzet van alle betrokken om te komen tot de gewenste verandering. De behandeling bestaat uit gesprekken op een van de locaties van CECLimburg. Afhankelijk van de fase van de behandeling en de ontwikkelingen zijn er individuele gesprekken of gesprekken met meerdere familieleden. Soms is deelname aan een leergroep mogelijk, om ervaringen te delen met lotgenoten. Slachtoffers zijn vaak bang om te praten over wat er is gebeurd, omdat ze bewust of onbewust denken dat het geheim ‘moet’ blijven. Ze zijn ervan overtuigd dat praten erover nog meer ellende veroorzaakt. Schaamte speelt ook vaak een grote rol, naast de angst dat het gezin uit elkaar valt. Praten is de belangrijkste stap om het zwijgen, dat nog meer schade veroorzaakt, te doorbreken. En praten de belangrijkste stap is in het doorbreken van de patronen van huiselijk geweld of seksueel misbruik. Erover praten is niet vanzelfsprekend. Het leren praten over de ervaringen is een belangrijke stap om het zelfvertrouwen te herstellen. De hulpverleners helpen bij het ontwarren van soms tegenstrijdige gevoelens. Bij kinderen gebeurt dat op een speelse manier door middel van spel of creatieve activiteiten. Het doel is dat slachtoffers leren praten over wat ze hebben meegemaakt.

 

Indien mogelijk bewegen de hulpverleners de daders er toe om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden. Dit helpt het slachtoffer met de verwerking. Hierdoor kan weer naar de toekomst worden gekeken. Binnen families kunnen de relaties weer normaliseren. In situaties waarbij het moeilijker is om een dader en slachtoffer aan te wijzen (bijvoorbeeld bij vermoeden van seksueel misbruik) is het belangrijk om te spreken over de betekenis hiervan voor de betrokkenen.