Ons aanbod

Behandeling kind en scheiding

Behandeling kind en scheiding

CECLimburg ondersteunt kinderen in scheidingssituatie bij de verwerking van de scheiding. We sluiten daarbij aan bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

De visie van CECLimburg is dat het kinderen helpt een eigen positie in te nemen binnen de scheiding van hun ouders.

Kinderen die te maken hebben met loyaliteitsconflicten hebben behoefte aan steun van een volwassene die hen verbindt met beide ouders, en die hen aanmoedigt overzicht te krijgen en te leren communiceren met hun ouders.

CECLimburg betrekt daarnaast kinderen op een, bij hun leeftijd passende, manier bij de gezins-/systeem therapie. Indien nodig werkt CECLimburg aanvullend individueel met het kind en gaat op zoek naar mogelijkheden om het kind met zijn ouders te verbinden in de nieuwe context, afgestemd op de behoeften in de ontwikkeling van het kind.